Takács-Gaál Krisztina

Takács-Gaál Krisztina vagyok, 2022 januárjától dolgozom a Kapocs Iskolában gyógypedagógus végzettséggel fejlesztőpedagógusként.

Célom, hogy a gyermekek a tudásukat magabiztosan és eredményesen kamatoztathassák az iskolai tanulmányaik, valamint a társadalomba való beilleszkedésük és az életben történő sikeres helytállás során.

Miben tudok segíteni gyermekednek, mint fejlesztőpedagógus?
✔Kognitív képességek
✔Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
✔Rövid, hosszú távú memória
✔Iránydominancia, keresztdominancia, szerialitás
✔Viselkedészavar, kapcsolatteremtés, magatartás zavarai
✔Figyelmi funkciók zavarai (tartóssága, megosztása…)
✔Finommotorika, grafomotoros képességek, vizuális észlelés vizuális memória, ábrázolás
✔Auditív észlelés, auditív memória, szövegértés, szövegértelmezés
✔Beszédértés, beszédészlelés
✔Alak-háttér
✔Számfogalom, mennyiség állandóság, matematikai műveletek
✔Testséma, téri, időbeli tájékozódás
✔ Logikus gondolkodás