Történetünk

A Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola jogelődje a Kisfaludy Utcai Általános Iskola volt, amely a Nemes – Kisfaludy utca sarkán működött.
Maga az épület 1912-13-ban készült el, eleinte fűszerüzlet, vendéglő, kávéház, pékség üzemelt benne. 1935-ben az éppen megüresedett épületet a község vezetése vásárolta meg a magánpolgáriszámára. 1932 és 1935 között a polgári a mai Podhorszki (volt Árpád Utcai) Iskolában bérelt tantermeket. A magánpolgári érdekessége az volt, hogy itt fiúk és lányok együtt tanulhattak. A polgári 1947 őszéig működött, ekkor országosan is megszüntették ezt a típusú oktatási intézményt.A polgári helyén nyílt meg Pestszentimre negyedik általános iskolája, a Kisfaludy Utcai Általános Iskola. 1950-ig leányiskola volt, majd 1950 őszén megnyitotta kapuit a fiúk előtt is.
A negyvenes évek vége és az ötvenes évek is az iskola hely reállításával, berendezésével teltek el, melyben nagy részt vállaltak a szülők is. Sokat köszönhetünk a szülők – ebben az időben tett – segítségének.
A Kisfaludy utcai épület kicsinek bizonyult, ezért 1956-ban a Vasút utca 66. számú épületében váltott műszakban, egy tanteremben tanították az első és második osztályosokat.
A bővítés csak egy új iskola építésével tűnt megoldhatónak. Az Irén (ma Kapocs) utcai, volt honvédségi területen, hosszú huzavona után, 1959-ben meg is indultak a munkálatok. A régi gyakorlótér helyén 1960-ban adták át az első négy osztálytermet, ahol 1961 februárjában kezdődött meg az oktatás.
A szülők és tanárok összefogásának köszönhetően az Irén utcai épületet kibővítették, s a Kapocs Utcai Általános Iskola 1973 októberében nyerte el a végleges formáját, és ekkor költözött ki a Kisfaludy utcai épületből, ahol 1998. január 1-ig óvoda működött. Az épület életveszélyessé vált, s lebontották.

Az új iskola birtokba vétele óta eltelt 25 év emlékeit őrzik az iskola folyosóin elhelyezett tablók, fényképek az osztályokról, a nyári táborokról, s a fontos iskolai eseményekről. A tanulók számos helytörténeti vetélkedőn, sportversenyen vesznek részt, kerületszerte népszerű a színjátszó körünk.
Az épület kívülről nem változott, belső átalakítással azonban újabb tantermek kialakítására nyílt lehetőségük. Tágasabb helyre költözött a könyvtár, átalakításra kerültek az irodák.

A 31 év gyorsan eltelt, ma már az akkori diákok gyermekei járnak a “Kapocs”-ba. Az iskola megőrizte eredeti arculatát, ma is nyolc osztályos általános iskola, amelynek alaptevékenysége az általános iskolai oktatás és nevelés, a napközis ellátás biztosítása. Az 1998/99-es tanévtől kisebbségi felzárkóztató programmal bővült alaptevékenységünk, az 1999/2000-es tanévben pedig megkezdtük iskolánkban az angol két tannyelvű oktatást, így iskolánk új neve Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola lett.

2001. szeptemberében lezajlott a gondnoki lakás átépítése, így iskolánk két nyelvi teremmel és egy fejlesztő szobával bővült. Az átalakított termeket 2001. október 10-én Dr. Mester László, polgármester úr ünnepélyes keretek között avatta fel, s adta át az iskolánknak.

Iskolánk 2013. július 1-jétől hivatalos neve: Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola, Kapocs Hungarian-English Bilingual Primary School.

Kapocs Iskola és jogelődjének igazgatói

NÉV IDŐSZAK
Komáromy Sándor ? – 1951/1952
Szabó Zoltánné 1951/1952 – 1955
Tenyei Gyula 1956 – 1961
Sípos Kálmán 1961 – 1965
Belházi Gyula 1965 – 1975
Fajtha Károly 1975 – 1985
Mihályi Sándorné 1985 – 1995
Láda Erika 1995 – 2017
Váradiné Szép Emese 2017 –