Uvacsekné Ari Zsuzsanna

2002-ben szereztem magyar-történelem szakos tanári diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán, 2004-ben pedig magyar szakos bölcsész diplomámat a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2003 óta tanítok a Kapocs Iskolában magyar nyelv és irodalmat, történelmet, valamint etikát. Jelenleg az osztályfőnöki munkaközösség vezetője vagyok.
Az elmúlt évek alatt számos továbbképzésen vettem részt, többek között mérés-értékelési tanfolyamon, az etika oktatására felkészítő képzésen, szülőkkel való kapcsolattartás témakörében folytatott és tanulásmódszertani tanfolyamokon.
Kiemelt fontosságúnak tartom az olvasás népszerűsítését, az olvasási kedv felkeltését, a szövegértési képesség elmélyítését.
Osztályfőnökként célom a gyerekek toleranciára, segítségnyújtásra, együttműködésre nevelése, az emberhez méltó emberi kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása.