Suszterné Egri Márta

Végzettség

1996-2000: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar – magyar szakos tanár és könyvtáros (informatikus szakirányú képzés)

Továbbképzések

2002: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. – oktatás informatikus

2004: Értékelés, mérés az oktatási-nevelési intézményekben

2005: A tanulásmódszertan tanítása

2008: nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán

2008: Együttműködés a csoportban – kooperatív tanulás

2009: A Nemzeti Tankönyvkiadó interaktív tananyagainak technikai és módszertani alkalmazása interaktív prezentációs eszközök segítségével a XXI. század iskolájában

2009: Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai

2010: A differenciált tanulásszervezés alapjai

2011: Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben

2014: A nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és nemzeti közoktatási portál fejlesztése

2014: A tehetség gondozása 6-18 éves korban

2015: Harc a kiégés (burnout) ellen

2017: Módszertani megújító továbbképzés tanárok számára

2018: A szülőkkel való kapcsolattartás, együttnevelés innovatív formái óvodától középiskoláig

Kitüntetés

2010: A Kerület Tanára