Nádudvari Adrien

1982 óta tagja a Kapocs Iskola nevelőtestületének.

Végzettség

Tanító, közművelődési alapismeretek szakkollégiummal

Továbbképzések

1998: Népi játékok

1999: A drámapedagógia alapjai

2003: Bevezetés a hangok és zenei folyamatok világába

2004: Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, az olvasás és a számolás tanításában I.

2004: Értékelés, mérés az oktatási-nevelési intézményekben

2005: A tanulásmódszertan tanítása

2005: Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, az olvasás és a számolás tanításában II.

2007: Fejlesztési ötletek a gyakorlatban

2008: Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola 5-6. évfolyamán

2008: Együttműködés a csoportban – kooperatív tanulás

2009: A Nemzeti Tankönyvkiadó interaktív tananyagainak technikai és módszertani alkalmazása

2010: A differenciált tanulásszervezés alapjai

2011: Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben

2013: Komplex gyermekrajz-elemzés

2013: Integrált egységes anyanyelvi nevelés

  1. Az erkölcstan oktatása az általános iskola alsó tagozatán

2014: A tehetség gondozása 6-18 éves korban

2015: Harc a kiégés ellen

2016: Felkészítés a KRÉTA pedagógus moduljaihoz

2017: Pedagógus kompetenciák a tanítói/tanári munka gyakorlatában

2018: Pedagógusok felkészítése a minősítésre

Kitüntetés

2009: A Kerület Tanítója