Ökoiskola

Alapelveink:

A Föld életképességének, a fajok sokféleségének megőrzése.

Az ökológiai morál terjesztése.

Az életközösségek tisztelete és védelme.

A tanulók tudatos és önmérséklő fogyasztói magatartásának kialakítása.

 

Céljaink:

A természet sokféleségének megismerése, az élet minden formájának tisztelete. A természet törvényeinek megismertetése, valamint annak a tudásnak az elsajátítása, és azoknak a fogalmaknak a megalapozása, melyen keresztül megérthetők a Föld főbb egyensúlyainak a fenntartására alapul szolgáló biofizikai, gazdasági, társadalmi folyamatok.

A környezetbarát életmód elsajátítása gyakorlati tapasztalás útján. Ökológiai gondolkodás, környezettudatos szemlélet kialakítása. Ökológiai morál fejlesztése. Embert, természetet, épített környezetet tisztelő szokásrendszer kialakítása, ennek érzelmi, erkölcsi megalapozása, intellektuális hatások, ismeretek általi elmélyítése, működtetése. Felhívni a tanulók figyelmét a fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és segíteni a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.

 

Módszereink:

Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása.

Környezetnevelési programunk:

 • Séta, tanulmányi kirándulás, túranapok: a környezetet, a szabad levegőt, a természet szépségeit igyekszünk megszerettetni.
 • Táborok, erdei iskola: a környezetvédelem, természetszeretet keretében konkrét gyakorlati problémát oldanak meg a tanulók (pl. élőhely-térképezés, mérések, természetes környezettel való ismeretszerzések, tevékenységek, stb.). A táborok, erdei iskolák az egészségnevelés fontos színterei.
 • A fenti tanórán kívüli programok keretén belül ellátogathatunk tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadas parkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
 • Rendezvények (pl.: Föld napja: faültetés), részvétel fásítási akciókban: cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.
 • Házi, kerületi, országos versenyek, vetélkedők
 • A szülők bevonása a környezeti-, és egészségnevelésbe (nyílt órák, egészségnap, sportnap)
 • Iskolaújságban környezetvédelmi rovat, környezeti (ÖKO) faliújság (A környezetvédelem jeles napjai)
 • Iskolarádió: A jeles napok megünneplése az iskolarádióban, plakátokon, akciókban, előadássorozatok szervezésével.
 • Iskola környezetének tisztántartása
 • Szelektív hulladékgyűjtés: Megszervezzük az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz és a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanulók tágabb környezetére.
 • Növényápolás a tanteremben és az iskolai téli-, illetve biokertben: a gyerekeket egész évben alkotó jellegű környezetvédelmi feladattal láthatjuk el.
 • Ásványkiállítás
 • Felelős rendszer bővítése (osztályonként „öko-kópék” választása, akiknek feladatai szükség esetén pl.: a lámpák lekapcsolása, csöpögő csapok elzárása)

 

2021/2022 tanév végi ÖKO Hírlevél:

Év végiÖKO hirlevél2022jún15végl