Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Iskolánk, a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola Budapest XVIII. kerületében, Pestszentimrén, kellemes környezetben, családi házas övezetben, erdővel szegélyezve helyezkedik el. 16 osztályunkban közel 440 tanuló folytatja tanulmányait. Alsó tagozatos diákjaink részben egésznapos nevelésben, oktatásban részesülnek. A gyermekek megfelelő szintű oktatásáról jól képzett, szakmailag felkészült pedagógusok, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, utazó gyógypedagógus gondoskodik. A kedvező tanulói és tantestületi létszámnak köszönhetően az iskolánkban családias légkör uralkodik. Az alsó és felső tagozat folyamatosan figyelemmel kíséri egymás munkáját. Az oktatás hagyományos osztálykeretben történik. Az angol nyelvet és az informatikát, valamint az angol nyelven tanított tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Az oktatás eredményességét segíti az iskolánkban működő hálózat nélküli internet, így bármelyik tanteremben lehetőség van használatára.

Az iskola nevelőtestületének célja, hogy minden tanuló egyéni képességeinek és adottságainak megfelelő terhelést kapjon, s eljusson a tantervi követelményekben előírt minimum, lehetőség szerint az optimum szintre. Ennek érdekében differenciált foglalkozás keretében figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a gyengébb eredményt elért tanulók felzárkóztatására. Kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelvi képességek fejlesztése, elsősorban az olvasás, helyesírás, kommunikáció területén. Célunk a tanulók olvasóvá nevelése. Törekszünk a gyerekek számolási készségének és logikus gondolkodásának fejlesztésére. Továbbra is kiemelt feladatunk a történelmi szemlélet helyes alakítása, a nemzeti érzések erősítése. Fontosnak tartjuk a nyelvi képességek és a zenei műveltség fejlesztését. Szellemi fejlődésük segítése mellett biztosítjuk számukra az optimális fizikai terhelést. Általános célunk az erkölcsi, közösségi és esztétikai nevelés, hogy tanulóink képesek legyenek az önállóságra, kialakuljon bennük a folyamatos önművelés igénye. Szeretnénk elérni, hogy bontakozzon ki kreativitásuk, legyenek képesek a fegyelmezett, kitartó tanulásra. Céljaink elérését segíti, hogy a pedagógusok az oktatás során csoport-, és pármunkát, valamint kooperatív tanulási technikákat is alkalmaznak. Nagy hangsúlyt fordítunk a személyiségfejlesztésre, amellyel szorosan összefügg a felelősségérzet és a kötelességtudat kialakítása. Ezek megvalósításának teret biztosítunk az osztályfőnöki órákon, valamint tanórán kívüli rendezvényeinken.

Az 1999/2000-es tanévtől intézményünkben új program került bevezetésre. A második nyelv ismerete – különös tekintettel az angol nyelvre – általános igénnyé vált, ezt a célt legkorszerűbben egy angol két tanítási nyelvű iskola képes megvalósítani. Iskolánk 1999. szeptember 1-jétől indít angol két tannyelvű osztályt. A program sikerét mutatja, hogy a szülői igények kielégítésére a 2010/2011-és tanévtől mindkét első osztályunk kétnyelvű képzési programmal indul. Az új típusú képzés lényege, hogy a gyerekek a heti 5 nyelvórán túl három tárgyat angol nyelven tanulnak. A gyerekek első és második osztályban nem tanulnak olvasni és írni angolul. A nyelvoktatás játékokon, dalokon és szituációkon alapul, különös tekintettel a tanulók tevékenykedtetésére. A kisiskolás korban a játékos módszerek alkalmazásával megszerettetjük a gyermekekkel a nyelvtanulást, természetessé válik egy idegen nyelv használata, ezért a tanulók bátrabban kommunikálnak az adott nyelven. A 8. évfolyamon segítjük a középfokú nyelvvizsgára való felkészülést.

Tanulóink számára színvonalas szabadidős programokat biztosítunk: iskolán belüli tehetséggondozó foglalkozásokat, valamint kirándulásokat, mozi-, színház- és múzeumlátogatásokat szervezünk. Minden év tavaszán egyhetes országismereti túrát szervezünk célnyelvi országokba, ahol további lehetőség nyílik a nyelvtudás és a civilizációs ismeretek gyarapítására. Tanév végén egyhetes erdei iskolában szerezhetnek új ismereteket negyedik évfolyamos tanulóink, a nyári szünidő alatt pedig táborozásra igyekszünk alkalmat teremteni.

Kiemelt feladatunk az ÖKO-tudatos szemlélet kialakítása. Örökös ÖKO iskolaként a mindennapjainkat áthatják a következő tevékenységek: pet-, papír-, tetrapak- és kupakgyűjtés, madáretető készítés és a madarak etetése, valamint figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra is. Az Ökoiskola címet 2009-ben és 2012-ben is elnyertük. Szívügyünk az iskola környékének esztétikusabbá tétele, ezért szülők, tanárok, diákok együtt parkosítanak, gondozzák a növényeket, kiskertet tartanak fönn, melyben megfigyelhetik a növények fejlődését. A 2013/2014-es tanévben elnyertük a „Madárbarát iskola” címet, mellyel a madarak etetésében, gondozásában végzett munkánkat ismerték el.

A Diákönkormányzat hangulatos programokról gondoskodik: szüreti bál, farsang. Minden évben megrendezzük a Kapocs napot, ilyenkor műveltségi, ügyességi vetélkedőn, kézműves foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek.

Hagyományos programjaink: zöldítő napok, sportnap, ötkarikás iskolacsipegető, Halloween Party, adventi nap, egészségnap, karácsonyi koncert, Kapocs gála.

Váradiné Szép Emese igazgató