Dokumentumok a beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beiratkozáskor mindkét szülőnek személyesen szükséges megjelennie!

A beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

.         a gyermek születési anyakönyvi kivonata

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

Állandó bejelentett lakcím hiányában:

·         szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

–          regisztrációs igazolás (határozatlan időre), vagy

–          tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy

–          állandó tartózkodási kártya.

Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a következő dokumentumok valamelyike is szükséges:

·         szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról;

·         másik szülő halotti anyakönyvi kivonata;

·         gyámhivatal határozata;

·         bíróság ítélete.

Az óvodában maradó gyermekek szüleinek be kell mutatniuk a szakvéleményt vagy az engedélyt a tankötelezettség halasztására.
Határidő: 2024.04.17

 

Szeretnék kérni, hogy amennyiben gyermekük rendelkezik szakvéleménnyel azt is kérjük benyújtani!

Kitöltendő dokumentumok a beiratkozáshoz:

Szülői ért. – nyilatkozat allergia