A program részletei

Röviden a kéttannyelvű programról

Intézményünk 1999 óta eredményesen működteti, és innovatív módon alakítja az angol két tannyelvű programot. Az életkori sajátosságokra alapozva, a tíz év alatti gyerekek anyanyelvhez hasonló, hallás utáni nyelvelsajátító képességét egy idegen nyelven bontakoztatjuk ki.

Az első és második tanévben minden kis diákunk válogatás nélkül részt vesz a sajátos nyelvi programban, melynek keretében a hagyományos angol órák mellett képzett tanítóik angolul vezetik az ének, technika és testnevelés órákat. Lehetőségük van anyanyelvi tanárral is részt venni heti egy derűs foglalkozáson.

A második év végén felmérjük a tanulók már kialakult készségeit és terhelhetőségét. Ezen a ponton válik ketté emelt illetve kéttannyelvű angolos csoportokra az évfolyam a pedagógusok szakmai egyeztetése és a szülőkkel történt megbeszélés után.

A harmadik évfolyamtól az angolos ének órát felváltja az angolos környezetismeret a kéttannyelvű csoportokban. Az emelt angolos csoportok nem tanulnak szaktárgyakat tovább angolul, ám továbbra is emelt óraszámban folytatják az angol nyelvet.

A felső tagozaton a történelem, természetismeret, civilizáció és informatika tantárgyak közül 3 angol nyelvű a kéttannyelvű csoportokban.

A program eredményességi mutatója az Oktatási Hivatal által évente szervezett célnyelvi mérésen való 60 százalékos megfelelés, melyet iskolánk a kezdetektől magasan e szint felett teljesít.

További részletek elérhetők a Pedagógiai programban és a mérésekről készült összefoglalókban.