honlap

Tájékoztatás gyermekfelügyeletről

Tájékoztatás A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a
védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az
általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő,
törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni
felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az
intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni
védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli,
digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent,
ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a
szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben –
különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

Váradiné Szép Emese
intézményvezető

Ajánló
Iskolánk körzethatárai a következők 2023-24   Iskolánk a 8. oldalon…